22212esktvpbh312轴承-乐鱼app官网入口

更新日期:2023/10/11

简介: fag轴承22212esktvpbh312 类型为调心滚子轴承, 内径为:55mm外径为:110mm厚度为:28mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取fag 22212esktvpbh312轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,22212esktvpbh312报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883

品牌:fag
系列:调心滚子轴承
型号:22212esktvpbh312轴承
旧型号:22212 cck/w33 h 312轴承
内径:55
外径:110
厚度:28
参考型号:253511轴承
类型:装在紧定套上的调心滚子轴承(20000 cck/w33 h 型)

同类型型号

随机推荐型号

品牌列表

 • 轴承产品
 • 轴承系列
 • 内径
 • 外径
 • 厚度
 • 22212esktvpbh312
 • 调心滚子轴承
 • 55
 • 110
 • 28
 • 22213esktvpbh313
 • 调心滚子轴承
 • 60
 • 120
 • 31
 • 22215esktvpbh315
 • 调心滚子轴承
 • 65
 • 130
 • 31
 • 22217esktvpbh317
 • 调心滚子轴承
 • 75
 • 150
 • 36
 • 调心滚子轴承
 • 70
 • 140
 • 33
 • 调心滚子轴承
 • 80
 • 160
 • 40
 • 调心滚子轴承
 • 85
 • 170
 • 43
 • 深沟球轴承
 • 3
 • 10
 • 4
 • 深沟球轴承
 • 3
 • 10
 • 4
 • 深沟球轴承
 • 6
 • 19
 • 6
 • 627ru
 • 深沟球轴承
 • 7
 • 22
 • 7
 • 深沟球轴承
 • 6
 • 19
 • 6
 • 627rs
 • 深沟球轴承
 • 7
 • 22
 • 7
 • 深沟球轴承
 • 8
 • 24
 • 8
 • 深沟球轴承
 • 8
 • 24
 • 8
乐鱼app官网入口 copyright © 2022.恩梯必传动设备(苏州)有限公司
网站地图